Ochrana osobních údajů (GDPR)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotčená osoba společnosti CH&S logistic s.r.o. , se sídlem Nemanická 2722, 370 10 České Budějovice, IČ: 05670900, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích soudu oddíl C, vložka 25670 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyřízení objednávky či dotazu, zkvalitňováním služeb. Tyto údaje budou správcem a provozovatelem zpracovány na dobu neurčitou.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotčená osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje společnosti CH&S logistic s.r.o. , 370 10 České Budějovice.

Práva na opravu, zapomenutí a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo: